Dokumenty i komunikaty

ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD
1 STYCZNIA 2019R. (KOMUNIKAT Z 30.11.2018)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2019r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 1 stycznia 2018r.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2018r. włącznie (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2019r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018R. WŁĄCZNIE


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 01 STYCZNIA 2019R.ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH

Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane.