Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulegają wszystkie Cenniki Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Ponadto wprowadzone zostają nowe limity dotyczące transakcji płatniczych przeprowadzanych w celu zakupu określonego rodzaju usług wskazanych poniżej lub na dokonywanie darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075).

Transakcje płatnicze przeprowadzane przez Operatora, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne (w rozumieniu powyższej Ustawy) dotyczą nabywania przez Użytkowników usługi tuBiedronka:


1) Usług o Podwyższonej Opłacie, w tym usług głosowych o podwyższonej opłacie,
2) Usług dodatkowych, zawierających treści cyfrowe, w szczególności usług rozrywkowych (filmy, muzyka, gry), informacyjnych (informacje o pogodzie, aktualności, informacje sportowe, giełdowe, o numerach telefonów), usług dla telewidzów i radiosłuchaczy (głosowania, konkursy, publikowanie reakcji na żywo),
3) Biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe oraz dokonywania przez nich darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Użytkownik usługi tuBiedronka może dokonywać powyższych zakupów lub darowizn, jeżeli wartość pojedynczego zakupu/darowizny nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów/darowizn nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

W związku z powyższym we wszystkich Cennikach Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie przed Objaśnieniami dodaje się w Cenniku nową sekcję pt. „Limity transakcji płatniczych”, o następującej treści:

„W celu zakupu przez Abonenta Usług o Podwyższonej Opłacie, Operator może przeprowadzać transakcje płatnicze, dokonywane obok usług telekomunikacyjnych, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne. Abonent może nabywać Usługi o Podwyższonej Opłacie, jeżeli wartość pojedynczego zakupu nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownicy usługi tuBiedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Nowy Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie obowiązujący dla umów zawartych od dnia 12.12.2018 r. dostępny jest poniżej.

 • Cennik Blokad specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie
 • Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

  T-Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulegają wszystkie Cenniki Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie oraz wszystkie Cenniki Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów, w tym Użytkowników usługi tuBiedronka w systemie przedpłaconym (na kartę), obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

  Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118).

  1. W sekcji Cennika pt. „Notyfikacja Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

  „Notyfikacja Premium*

  (Informowanie o osiągnięciu progu kwotowego łącznie dla Usług o Podwyższonej Opłacie)

  Aktywacja
  bezpłatna

  * Operator oferuje następujące progi kwotowe: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł , 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT). W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł. Operator natychmiast informuje Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego. Abonent może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu w danym miesiącu kalendarzowym. Abonent będzie powiadamiany o osiągnięciu progu kwotowego SMS-em, a w przypadku Abonenta usług konwergentnych (t.j. stacjonarnych, świadczonych w oparciu o elementy sieci ruchomej) będzie odtwarzany komunikat głosowy w trakcie połączenia (minimum trzy próby w ciągu 24h od momentu osiągnięcia progu).”

  2. W sekcji Cennika pt. „Limit Kwotowy Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

  „Limit Kwotowy Premium**

  (Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie po przekroczeniu progu kwotowego)

  Aktywacja
  bezpłatna

  ** Po osiągnięciu jednego z następujących progów kwotowych: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT). Operator blokuje możliwość korzystania z Usług o Podwyższonej Opłacie, a dalsze korzystanie z tych Usług możliwe jest wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu. Abonent może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu - w danym miesiącu kalendarzowym.”

  3. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” skreśla się treść pkt 4 ppkt b i dodaje się nowy pkt 7 o następującej treści:

  „7. Abonent ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń, blokady poszczególnych rodzajów Usług o Podwyższonej Opłacie oraz blokady Usług o Podwyższonej Opłacie, których cena brutto za jednostkę rozliczeniową przekracza próg kwotowy określony przez Abonenta.”

  We wszystkich Cennikach Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów, w tym Użytkowników usługi tuBiedronka w systemie przedpłaconym (na kartę):

  1. W sekcji Cennika pt. „Objaśnienia” skreśla się treść pkt 4 ppkt b i dodaje się nowy pkt 7 o następującej treści:

  „Abonent ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń.”

  W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownicy usługi tuBiedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

  Nowy Cennik Blokad Specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie oraz nowy Cennik Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie dla Abonentów, w tym Użytkowników usługi tuBiedronka w systemie przedpłaconym (na kartę) obowiązujące dla umów zawartych od dnia 12.12.2018 r. dostępne są poniżej.

 • tuBiedronka Cennik Całkowitej Blokady Usług o Podwyższonej Opłacie
 • Cennik Blokad specjalnych dla Usług o Podwyższonej Opłacie
 • Akceptuję

  Ta strona wykorzystuje pliki cookie, przy czym odbywa się to zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki, które możesz w każdej chwili zmienić. Jako Jeronimo Martins Polska S.A. używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania strony oraz – jeśli się na to zgodzisz – także w innych celach, tj. reklamowych, do oceny wydajności serwisu oraz podniesienia jakości prezentowanych treści. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookie odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki (które możesz zmienić klikając Konfiguruj). Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

  Analizy i ocena wydajności

  Reklamowe pliki cookie

  zapisz