Dokumenty i komunikaty

Komunikat o zmianach w regulaminach

T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 12 września 2018r. uległy likwidacji stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE. Od tego dnia jedynym polubownym sposobem rozstrzygania sporów z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W wyniku zmian w prawie, które redukują liczbę polubownych sposobów rozwiązywania sporów do jednego wskazanego postępowania, T-Mobile zobowiązany jest do dokonania tego samego w regulaminach. Czyni to w następujący sposób:

1. W każdym z następujących dokumentów:

  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 30.04.2013 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 04.11.2013 r.

w ich § 14 ust. 16 wykreśla się ostatnie zdanie, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

2. W każdym z następujących dokumentów:

  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 24.03.2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 20.08.2015 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 25.07.2016 r.

w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdania czwarte, piąte i szóste, a w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

3. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 01.01.2017 r. dokonuje się dwóch następujących zmian: 3.1. W §5 ust. 23 usuwa się zdanie piąte, szóste i siódme i w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

3.2. W ich § 14 ust. 22 usuwa się zdanie czwarte, piąte i szóste i w to miejsce wstawia się następujące zdanie: „Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

4. W każdym z następujących dokumentów:

  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 10.01.2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 22.06.2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 12.09.2017 r.
  • „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 06.10.2017 r.

w ich § 14 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

5. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka” z dnia 30.05.2018 r. w § 13 ust. 22 wykreśla się zdanie drugie. W miejsce wykreślonej treści wprowadza się następujące zdanie: „W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem możliwe jest także we wskazanej sytuacji, za zgodą obu stron sporu, polubowne rozwiązanie go w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę obejmującą dokument modyfikowany w powyższy sposób do dnia 12 grudnia 2018r. włącznie, w sposób określony jej postanowieniami.

Akceptuję

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, przy czym odbywa się to zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki, które możesz w każdej chwili zmienić. Jako Jeronimo Martins Polska S.A. używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania strony oraz – jeśli się na to zgodzisz – także w innych celach, tj. reklamowych, do oceny wydajności serwisu oraz podniesienia jakości prezentowanych treści. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookie odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki (które możesz zmienić klikając Konfiguruj). Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz