Dokumenty i komunikaty

Zmiana cen Usług Roamingowych dla Użytkowników systemu tuBiedronka od dnia 14.06.2024r.

Komunikat z dnia 14.06.2024r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) zawiadamia o zmianie umów systemu tuBiedronka (na kartę).

Istota zmiany polega na okresowym obniżeniu cen usług w roamingu międzynarodowym. Najwięcej zmian dotyczy Stref roamingowych 1B, 2 i 3. Nowe naliczanie opłat będzie stosowane w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2024r. włącznie, z tym zastrzeżeniem, że dla Ukrainy i Wielkiej Brytanii naliczanie to będzie wdrożone w pewnej części dopiero od 1 lipca 2024r.

T-Mobile do wskazanych wyżej umów dodaje, na czas od 14 czerwca do 31 grudnia 2024r. (włącznie), nowy dokument: Warunki Oferty „Nowe Usługi Roamingowe dla Użytkowników T-Mobile na kartę, Heyah na kartę, tuBiedronka oraz Abonentów T-Mobile MIX”.

Zmiany są obniżką cen i nastąpią w umowie z dniem 15 lipca 2024r. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz do tego dnia wypowiedzieć umowę. T-Mobile nie będzie mieć w związku z tym prawa żądania od Ciebie odszkodowania.

Zmiany w systemie teleinformatycznym T-Mobile następują z dniem 14.06.2024r.