Dokumenty i komunikaty

Zmiana cen Usług Roamingowych od dnia 15 maja 2024 r. (komunikat z 12.04.2024 r.)

T-Mobile Polska S.A. (dalej: „T-Mobile”) z dniem 15 maja 2024 r. dokonuje zmian w cennikach usług roamingowych.

Zmiany dotyczą wszystkich cenników roamingowych obowiązujących użytkowników tuBiedronka.

Zmiany wynikają z przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Istota zmian polega na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do Unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.

Zmiany obejmują:

1. Zmiany w Limicie Danych UE:
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 8,45 zł za każdy GB transmisji danych,
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 8,45 zł za każdy GB transmisji danych,
  • podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A.

Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).

Kwota Miesięczna Limit Danych UE
do 14/05/2024
Limit Danych UE
od 15/05/2024
1 zł 0,22 GB 0,24 GB
5 zł 1,09 GB 1,18 GB
10 zł 2,17 GB 2,37 GB
15 zł 3,26 GB 3,55 GB
30 zł 6,52 GB 7,10 GB
50 zł 10,87 GB 11,83 GB
100 zł 21,74 GB 23,67 GB

Szczegóły zmian są zamieszczone w cennikach roamingowych, zamieszczonych pod komunikatem.

2. Zmiany wysokości opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę wykonanego połączenia, wiadomość MMS, za GB transmisji danych.

Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty
do 15/05/2024
Opłaty
do 15/05/2024
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego0,12 zł za min0,11 zł za min.
Opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS0,09 zł za 10 szt.0,07 zł za 10 szt.
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych9,20 zł za 1 GB8,45 zł za 1 GB

3. Zmiana wysokości limitu wydatków na transmisję danych.
  • obniżenie wysokości limitu wydatków na transmisję danych

Limit na transmisję danych Kwota
do 14/05/2024
Kwota
od 15/05/2024
50 EUR289,84 zł266,45 zł
100 EUR579,69 zł532,91 zł

Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, macie Państwo prawo do dnia wejścia ich w życie wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach w niej określonych.

Poniżej pod linkiem udostępniamy cennik roamingowy obowiązujący użytkowników tuBiedronka ze zmianami obowiązującymi od dnia 15 maja 2024r.

Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming - Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tuBiedronka