Dokumenty i komunikaty

Komunikat z dnia 20.01.2024

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) zawiadamia o zmianie umów prepaid na kartę wykonywanych pod brandem tuBiedronka, które obejmują mobilny Internet i były zawarte do dnia 19.01.2024 (włącznie). Poniżej przez „umowę” rozumie się umowę wskazaną w poprzednim zdaniu.

Istota zmiany polega na tym, że we wszystkich umowach tuBiedronka zwiększy się szacunkowa prędkość maksymalna dla pobierania danych w mobilnym Internet w technologii 4G (LTE).

T-Mobile dokonuje następujących zmian w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych składającym się na umowę. Treści przekreślone ulegają usunięciu a treści podkreślone są wstawiane (treść regulaminu podana jest w cudzysłowie).

W postanowieniu określającym prędkość dla technologii 4G (LTE) następują takie zmiany:
300650 Mb/s / 50 Mb/s”
160200 Mb/s / 32 Mb/s”.

Pierwsza zmiana dotyczy prędkości pobierania przy braku ruchu internetowego innych użytkowników a druga - przy znacznym ograniczeniu ruchu innych użytkowników.

Zmiany w umowie nastąpią z dniem 22.02.2024. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz do tego dnia wypowiedzieć umowę w trybie przewidzianym jej postanowieniami a T-Mobile nie może z tego tytułu domagać się od Ciebie odszkodowania.

Zmiany w systemie teleinformatycznym T-Mobile następują z dniem 20.01.2024.