Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie w sprawie zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid)

Ogłoszenie z dnia 31.05.2018

Informujemy, ze od dnia 1 lipca 2018 r. T-Mobile Polska dokonuje zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid). Z tym dniem rozpoczynamy naliczanie dodatkowych opłat do cen usług świadczonych w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku usług roamingowych). Proponowana zmiana cen wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych będą wynosiły:

  • • 0,04 zł za minutę połączenia wychodzącego
  • • 0,01 zł za minutę połączenia odebranego
  • • 0,01 zł za SMS
  • • 0,01 zł za MMS
  • • 14,91 zł za GB transmisji danych

Użytkownicy usług przedpłaconych, którzy korzystają z ofert zawierających jednocześnie nielimitowane rozmowy, smsy lub mmsy oraz pakietową transmisję danych na okres minimum 30 dni, poniosą dodatkowe opłaty o jakich mowa powyżej po wykorzystaniu darmowych jednostek, które wynoszą:

  • • 500 MB dla transmisji danych
  • • 100 minut (połączenia przychodzące / wychodzące)
  • • 50 SMS

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 30 czerwca 2018 r. (włącznie).