Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA WARUNKÓW OFERTY „USŁUGI ROAMINGOWE DLA UKRAINY”

T-Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że do dnia 30 czerwca 2024 r. przedłuża aktualnie obowiązujące opłaty dla usług roamingowych, dotyczących Ukrainy określone w Warunkach oferty "Usługi roamingowe dla Ukrainy".

Niniejsza oferta dotyczy:
  • Abonentów T-Mobile (umowy abonamentowe) w Taryfie T, Rodzina, Jump, Heyah non stop, Magenta Biznes, Jump proFirma,
  • Abonentów systemu MIX z taryfą Frii MIX,
  • oraz wszystkich użytkowników ofert systemów T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami, najpóźniej do dnia 01 stycznia 2024. W razie skorzystania z powyższego prawa przed upływem czasu określonego obowiązywania Umowy, T-Mobile ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego Umową roszczenia, w związku z wypowiedzeniem Umowy z tego tytułu. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne, obowiązujące na czas nieokreślony.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Warunki oferty:

"Usługi roamingowe dla Ukrainy"