Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW OFERTY „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII”

T-Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że Abonentów i Abonentów Mix T-Mobile zawierających umowę lub aneks po 01 stycznia 2021 r. oraz Użytkowników systemu T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka - od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wprowadza nowe, promocyjne opłaty dla usług roamingowych i międzynarodowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w Warunkach oferty "Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii".

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 01 stycznia 2024 r. Jednakże w takim przypadku Operator będzie uprawniony do roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile lub wysyłając je na adres: T-Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000 dla Abonentów T-Mobile lub 602 960 200 dla Abonentów T-Mobile Mix oraz Użytkowników systemu na kartę.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Warunki oferty:

Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii