Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 30.11.2022r o zmianie cen usług roamingowych od dnia 1 stycznia 2023r.

T-Mobile Polska S.A. (dalej: „T-Mobile”) z dniem 1 stycznia 2023 r. dokonuje zmian w cennikach usług roamingowych.

Zmiany dotyczą wszystkich cenników roamingowych obowiązujących abonentów, będących konsumentami w tym użytkowników usług T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka.

Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz polega głównie na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do Unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.

Zmiany obejmują:
1. Zmiany w Limicie Danych UE:

Pod poniższym linkiem udostępniamy Warunki Oferty Promocyjnej:
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych,
  • podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A.

Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).

Kwota Miesięczna Limit Danych UE
do 31/12/2022
Limit Danych UE
od 01/01/2023
1 zł0,17 GB0,19 GB
5 zł0,86 GB0,96 GB
10 zł1,73 GB1,92 GB
15 zł2,59 GB2,88 GB
30 zł5,18 GB5,75 GB
50 zł8,63 GB9,59 GB
100 zł17,26 GB19,17 GB

Szczegóły zmian są zamieszczone w cennikach roamingowych, zamieszczonych pod komunikatem.

2. Zmiany wysokości opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:
  • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę odebranego połączenia, wiadomość MMS, za GB transmisji danych.

Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty
do 31/12/2022
Opłaty
do 01/01/2023
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego0,25 zł za 10 min0,12 zł za 10 min.
Opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS0,11 zł za 10 szt.0,10 zł za 10 szt.
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych11,59 zł za 1 GB10,43 zł za 1 GB

Powyższe zmiany będziecie mogli Państwo również sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile od dnia 1 stycznia 2023.

Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, macie Państwo prawo do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, w trybie i na warunkach w niej określonych.

Jeżeli wypowiecie Państwo umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to T-Mobile będzie wówczas miał prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej Państwu ulgi. T-Mobile będzie uprawniony do tego, ponieważ zmiany wynikają z przepisów prawa oraz powodują obniżenie cen usług roamingowych.

Poprzedni akapit nie dotyczy:
  • umów abonamentowych po ich przejściu w czas nieokreślony,
  • umów w systemie Mix po wniesieniu wszystkich obowiązkowych doładowań,
  • umów w systemie T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy wszystkie cenniki roamingowe obowiązujące abonentów, będących konsumentami w tym użytkowników usług T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz TuBiedronka, ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2023.

Państwa cennik znajduje się poniżej:

Cennik Usług Roamingowych Nowy Roaming - Europa i Świat nr 1 dla Użytkowników tuBiedronka