Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

T Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że Abonentów i Abonentów Mix T Mobile zawierających umowę lub aneks po 01 stycznia 2021 r. oraz Użytkowników systemu T Mobile na kartę, Internet na kartę oraz Heyah na kartę oraz tu Biedronka - od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza nowe, promocyjne opłaty dla usług roamingowych i międzynarodowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w cenniku promocyjnym "Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile".

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 01 stycznia 2023 r. Jednakże w takim przypadku Operator będzie uprawniony do roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T Mobile lub wysyłając je na adres: T Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 602 900 000 dla Abonentów T Mobile lub 602 960 200 dla Abonentów T Mobile Mix oraz Użytkowników systemu na kartę.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Warunki Oferty Promocyjnej:

"Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile"