Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE DLA UKRAINY – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”.

T-Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że do dnia 30 czerwca 2023 r. przedłuża aktualnie obowiązujące promocyjne opłaty dla usług roamingowych, dotyczących Ukrainy określone w cenniku promocyjnym "Usługi roamingowe dla Ukrainy - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile".

Niniejsza promocja dotyczy:
  • Abonentów T Mobile na Taryfie T, Rodzina, Jump, Heyah non stop, Magenta Biznes, Jump proFirma,
  • Abonentów T Mobile MIX z taryfą Frii MIX,
  • oraz wszystkich użytkowników ofert systemów T Mobile na kartę, Internet na kartę Blueconnect, Heyah na kartę oraz tu Biedronka.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami, najpóźniej do dnia 01 stycznia 2023. W razie skorzystania z powyższego prawa przed upływem czasu określonego obowiązywania Umowy, T Mobile ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego Umową roszczenia, w związku z wypowiedzeniem Umowy z tego tytułu. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne, obowiązujące na czas nieokreślony.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Warunki Oferty Promocyjnej:

"Usługi roamingowe dla Ukrainy - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile"