Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 17.08.2022 r. o zmianie we wszystkich cennikach usług przedpłaconych w usłudze tuBiedronka.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż od 18.09.2022 r. zmianie ulegają wszystkie cenniki usług przedpłaconych w usłudze tuBiedronka.

Zmiana polega na dodaniu nowej usługi „Wydłużenie Ważności Konta".

We wszystkich cennikach zostanie dodana następująca treść, opisująca działanie usługi i zasady jej opłacania:

Wydłużenie Ważności Konta maksymalnie 3,00 zł na 30 dni

  • Usługa „Wydłużenie Ważności Konta” zostanie aktywowana, gdy nie dokonasz doładowania konta lub zakupu usługi, która wydłuży Ważność Konta.
  • Opłata za usługę w wysokości 3,00 zł będzie naliczana cyklicznie co 30 dni, od dnia następującego po ostatnim dniu Ważności Konta, aż do1) wykonania przez Ciebie doładowania, 2) zakupu usługi, która wydłuży Ważność Konta lub 3) braku środków na koncie pozwalających na pobranie opłaty za usługę.
  • Dzięki usłudze Twoje konto automatyczne wydłuży swoją ważność na kolejne 30 dni.
  • Jeśli w dniu pobrania opłaty za usługę wartość środków na Twoim koncie głównym będzie niższa niż 3,00 zł, konto będzie obciążone kwotą w wysokości dostępnych środków. Jeśli w dniu pobrania opłaty za usługę, stan konta jest równy 0 zł, to Ważność Konta wygaśnie.

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany Użytkownicy tuBiedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Nowy cennik taryfy obowiązujący od dnia 18.09.2022 r. dostępny jest poniżej.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tuBiedronka