Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 21.04.2022 r. o zmianie Cennika Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tu Biedronka.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż z dniem 22.05.2022 r. zmianie ulega Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tu Biedronka, w jego części o tytule „Połączenia z numerami Premium na terenie kraju”.

Proponowana zmiana w cenniku polega na dodaniu nowej usługi, poprzez rozszerzenie dostępnych zakresów numeracji usług premium, dla wszystkich rodzajów połączeń: głosowych, SMS oraz MMS.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami, najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

W poniższym linku udostępniamy cennik obowiązujący od dnia 22.05.2022 r. wraz z wykazem zmian.

Cennik usług telekomunikacyjnych w usłudze tu Biedronka