Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 30 marca 2022 w. w sprawie warunków promocyjnych określonych w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe dla Ukrainy – dla abonentów, abonentów mix oraz użytkowników systemu na kartę, internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-mobile”.

T-Mobile Polska S.A. ("T-Mobile") informuje, że dla:
• Abonentów T-Mobile na Taryfie T, Rodzina, Jump, Heyah non stop, Magenta Biznes, Jump proFirma,
• Abonentów T-Mobile MIX z taryfą Frii MIX,
• oraz wszystkich użytkowników ofert systemów T-Mobile na kartę, Internet na kartę Blueconnect, Heyah na kartę oraz tu Biedronka.

Od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadza obniżone, promocyjne opłaty dla usług roamingowych, dotyczących Ukrainy określone w cenniku promocyjnym "Usługi roamingowe dla Ukrainy - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile".

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021. W razie skorzystania z powyższego prawa przed upływem czasu określonego obowiązywania Umowy, T-Mobile ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego Umową roszczenia, w związku z wypowiedzeniem Umowy z tego tytułu. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne, obowiązujące na czas nieokreślony.

Warunki oferty promocyjnej „Usługi roamingowe dla Ukrainy – dla abonentów, abonentów mix oraz użytkowników systemu na kartę, internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-mobile”.