Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2022 r. W sprawie warunków promocyjnych określonych w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla abonentów, abonentów mix oraz użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-mobile”.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że dla Użytkowników systemu tu Biedronka od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadza nowe, promocyjne opłaty dla usług roamingowych i międzynarodowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w cenniku promocyjnym "Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii - dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-Mobile".

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie, tj. do dnia 1 kwietnia 2022 r. Wypowiedzenia dokonuje się składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T Mobile lub wysyłając je na adres: T Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem 727 38 38 38.

„Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla abonentów, abonentów mix oraz użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T-mobile”.