Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 15.12.2021 r. o zakończeniu świadczenia niektórych usług dla Użytkowników usługi tuBiedronka na kartę.

Informujemy, że z dniem 22.01.2022 r. T-Mobile kończy świadczenie na warunkach promocyjnych usług w tuBiedronka, określonych w następujących Warunkach Ofert Promocyjnych:

1. „30 minut do wszystkich” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
2. „60 minut do wszystkich” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
3. „500 SMS-ów do wszystkich” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
4. „1000 SMS-ów do wszystkich” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
5. „Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
6. „Pakiet MAX”,
7. „Internet – Pakiety Internetu” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
8. „2 GB na 30 dni” dla Użytkowników usługi tuBiedronka,
9. „Tydzień bez limitu” dla Użytkowników usługi tuBiedronka.

Zgodnie z postanowieniami tych regulaminów, Użytkownicy, którzy do dnia 22.01.2022 r. włącznie aktywowali usługi w ramach ww. oferty, bądź którym usługi te odnowiły się do tego dnia, będą mogli z nich korzystać na warunkach promocyjnych do końca cyklu przewidzianego dla danej oferty.

Po upływie okresu promocyjnego opłaty za usługi będą naliczane zgodnie z obowiązującym Użytkownika cennikiem taryfy.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.

Użytkownik może samodzielnie wybrać inną odpowiadającą mu ofertę, spośród oferowanych przez tuBiedronka. Opis aktualnych ofert znajduje się na stronie internetowej tuBiedronka.