Dokumenty i komunikaty

ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD
1 STYCZNIA 2022R. (KOMUNIKAT Z 30.11.2021R.)

T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany cen usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2022 r.


CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 R. WŁĄCZNIE


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 01 STYCZNIA 2022 R.ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH

Treści przekreślone są usuwane, a treści podkreślone są wstawiane.