Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

T Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że Abonentów i Abonentów Mix T Mobile zawierających umowę lub aneks po 01 stycznia 2021 r. oraz Użytkowników systemu T Mobile na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka - od dnia 01 października 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. wprowadza nowe, promocyjne opłaty dla usług roamingowych i międzynarodowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T Mobile”.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownicy usługi tu Biedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.