Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.05.2021 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROMOCYJNYCH OKREŚLONYCH W CENNIKU PROMOCYJNYM „USŁUGI ROAMINGOWE I MIĘDZYNARODOWE DLA WIELKIEJ BRYTANII – DLA ABONENTÓW, ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NA KARTĘ, INTERNET NA KARTĘ, HEYAH NA KARTĘ ORAZ TU BIEDRONKA W T-MOBILE”

T Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że dla Użytkowników systemu tu Biedronka od dnia 01 lipca 2021 r. wprowadza promocyjne opłaty dla usług roamingowych dotyczących Wielkiej Brytanii określone w cenniku promocyjnym „Usługi roamingowe i międzynarodowe dla Wielkiej Brytanii – dla Abonentów i Abonentów Mix oraz Użytkowników systemu na kartę, Internet na kartę, Heyah na kartę oraz tu Biedronka w T Mobile”.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownicy usługi tu Biedronka mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.