Dokumenty i komunikaty

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIAN DLA UŻYTKOWNIKÓW TU BIEDRONKA W ZAKRESIE STREF ROAMINGOWYCH.

T Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, że ze względu na wyjście z dniem 01.01.2021 r. Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Wielka Brytania dla celów naliczania stawek za połączenia roamingowe zostaje od dnia 1 lipca 2021 r. umieszczona w Strefie Roamingowej 1B a dla stawek za połączenia międzynarodowe – w Strefie międzynarodowej 1. Zmiana warunków Umowy dotyczy Użytkowników usługi tu Biedronka.

Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Wypowiedzenia dokonuje się do dnia 01 lipca 2021 składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile lub wysyłając je na adres: T-Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem *1234 lub na (+48) 727 38 38 38 z innych sieci oraz z zagranicy.