Dokumenty i komunikaty

Informacja z dnia 14.10.2020 r. o zmianie wysokości kapitału zakładowego T-Mobile Polska S.A.

Informujemy, iż nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego T-Mobile Polska S.A.,
który po tej zmianie wynosi 711 210 000 zł.
Informacja ta nie stanowi zmiany warunków umowy.