Dokumenty i komunikaty

Komunikat o zmianie cen usług roamingowych

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017r. T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. zmian w cennikach usług roamingowych dla usługi tuBiedronka. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T-Mobile nie przysługuje żadne roszczenie.