Dokumenty i komunikaty

Ogłoszenie z dnia 20.08.2019 r. o zmianie cennika usług roamingowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 września 2019 r. T-Mobile Polska S.A. dokonuje zmian w treści cennika usług roamingowych dla Użytkowników Usług w Systemie Przedpłaconym (na Kartę) tuBiedronka. Na skutek wprowadzonych zmian opłaty za minutę połączenia wykonywanego przez Użytkownika wyniosą:

• ze strefy roamingowej 1A do strefy 1B: 7,00 zł (5,69 zł netto)
• ze strefy roamingowej 1A do strefy 2: 9,98 zł (8,11 zł netto)
• ze strefy roamingowej 1A do strefy 3: 16,03 zł (13,03 zł netto)
• ze strefy roamingowej 1B do strefy 1A i Polski: 7,00 zł (5,69 zł netto)
• ze strefy roamingowej 1B do strefy 1B: 8,00 zł (6,50 zł netto)
• ze strefy roamingowej 1B do strefy 2: 9,98 zł (8,11 zł netto)
• ze strefy roamingowej 1B do strefy 3: 16,03 zł (13,03 zł netto)

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy, które można zrealizować do dnia wejścia zmian w życie składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci T-Mobile lub wysyłając je na adres: T-Mobile Polska SA, Biuro Obsługi Abonenta, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem *1234 lub na (+48) 727 38 38 38 z innych sieci oraz z zagranicy.

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU
DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R. WŁĄCZNIE


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU
OD DNIA 21 WRZEŚNIA 2019 R. WŁĄCZNIE


ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH