Dokumenty i komunikaty

Zmiana cen usług roamingowych od 19 maja 2019 r. (komunikat z 17.04.2019)

W oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 kwietnia 2019r. od dnia 19 maja 2019r. opłaty dodatkowe w ofertach promocyjnych tuBiedronka od początku korzystania w międzynarodowej Strefie Roamingowej 1A wynoszą:

  • 0,012 zł za minutę połączenia wychodzącego,
  • 0,012 zł za minutę połączenia odebranego,
  • 0,012 zł za wysłanie SMS-a,
  • 0,012 zł za wysłanie MMS-a,
  • 3,9975 zł za 1 GB transmisji danych

Wartość 3,9975 zł za 1 GB transmisji danych naliczana
jest do poziomu Limitu Danych UE w ofercie a następnie
zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Roamingowych.

 

Dokumenty

CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU DO DNIA 18 MAJA 2019R. WŁĄCZNIE


CENNIKI USŁUG ROAMINGOWYCH Z ZASADAMI DLA OKRESU OD DNIA 19 MAJA 2019R.


ZMIANY W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH