Dokumenty i komunikaty

Komunikat o obniżce cen usług telekomunikacyjnych w ofercie tuBiedronka

Ogłoszenie z dnia 03.12.2017r. T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, iż w okresie od dnia 04.12.2017r. wprowadza okresowo obniżkę cen usług telekomunikacyjnych w kraju oraz w Strefie roamingowej 1A (zgodnie z postanowieniami obowiązującego Użytkownika tu Biedronka cennika roamingowego), zgodnie z tabelą poniżej. Obniżka cen obejmuje Użytkowników Usługi tu Biedronka na kartę, którzy korzystają z taryfy tu Biedronka. Zmiana polega na obniżeniu cen za następujące usługi do poziomu wskazanego w kolumnie „Cena”:

Usługa Cena
Połączenia krajowe do abonentów i użytkowników sieci komórkowych Polkomtel Sp. Z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu S.A., CenternetNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Aero2 Sp. z o.o. oraz do abonentów i użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci któregokolwiek ze wskazanych operatorów oraz abonentów i użytkowników krajowych sieci stacjonarnych, do których połączenia kierowane są poprzez punkty styku sieci Operatora z tymi sieciami lub realizowane wewnątrz sieci T-Mobile Polska S.A 0,18 zł za minutę połączenia*
Połączenia do sieci stacjonarnych w kraju 0,18 zł za minutę połączenia*
MMS krajowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych lub na adres e-mail 0,18 zł (za każde 100kB)**
Usługa pakietowej transmisji danych w kraju 0,10 zł za 1 MB (rozliczane co 100kB)***
* za każde rozpoczęte 15 sekund połączenia w kraju naliczana jest opłata w wysokości 1/4 stawki minutowej, rozliczanie w Strefie roamingowej 1A zgodnie z postanowieniami cennika roamingowego;
** rozliczanie za każde 100kB w kraju, rozliczanie w Strefie roamingowej 1A zgodnie z postanowieniami cennika roamingowego;
*** rozliczanie co 100kB w kraju, rozliczanie w Strefie roamingowej 1A zgodnie z postanowieniami cennika roamingowego.

Obniżka stawek za usługi następuje automatycznie i nie wymaga dodatkowej aktywacji. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 04.12.2017r. – 03.12.2018r., co oznacza, że po tym okresie obowiązują warunki sprzed zmiany.

Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom tu Biedronka dokumentu wprowadzającego te zmiany, zatytułowanego „Warunki oferty promocyjnej Taniej w tuBiedronka dla Użytkowników tu Biedronka” nastąpi z dniem 04.01.2018r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. Szczegóły dotyczące wskazanej obniżki cen usług znajdują się poniżej.”