Wybierz swój sklep

Twój sklep:

Wybierz swój sklep i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

flaga

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

w konsorcjum z
BETACOM SA (jako lider)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.

Tytuł Projektu: „ Optymalizacja wielkoskalowych procesów intralogistycznych oraz struktury floty i procesu dystrybucji przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska S.A. przez zastosowanie wielokryterialnych algorytmów planowania dystrybucji z wykorzystaniem danych sensorycznych, identyfikacyjnych i lokalizacyjnych”

Wartość projektu: JMP       5.338.380,75 PLN
Dofinansowanie: JMP         2.135.352,30 PLN
Okres realizacji: 1.06.2021 – 30.09.2023

Celem projektu: opracowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych i algorytmicznych, które umożliwią unowocześnienie i zintegrowaną optymalizację procesów dystrybucyjnych oraz wielkoskalowych procesów intralogi¬stycznych w ramach rozbudowanej sieci logistycznej. Powstały produkt będzie umożliwiał dynamiczną racjonalizację procesów logistycznych, bazując na danych charakteryzujących zasoby logistyczne, takich jak: jak pracownicy, elementy infrastruktury magazynowej, środki transportu, jednostki logistyczne, przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Skuteczność działania stworzonych rozwiązań zostanie zbadana z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego, które pozwoli na modelowanie badanych procesów logistycznych w oparciu o typ i format danych sieci sensorycznej oraz założenia opracowanych algorytmów. Końcowym etapem projektu będzie przeprowadzenie wieloaspektowych badań efektywności operacyjnej i ekonomicznej opracowanych rozwiązań oraz realizacja prac przedwdrożeniowych.

logotypy