Dokumenty niezbędne do przeniesienia numeru

Wniosek o przeniesienie numeru abonenta do sieci T-Mobile Polska S.A. lub Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika usługi przedpłaconej do sieci T-Mobile Polska S.A. wraz z Pełnomocnictwo do Przeniesienia Numeru Oświadczenie oraz kopia dowodu tożsamości (ze zdjęciem)

Regulamin oraz pozostałe informacje

Regulamin przeniesienia numeru Wniosek o Rezygnacji z Przeniesienia Numeru